tel 721-049-334

Usługi pielęgniarskie Lublin

Moja praktyka pielęgniarska obejmuje wykonywanie profesjonalnych procedur medycznych w domu pacjenta lub w miejscu wskazanym.

Pomiar parametrów życiowych Lublin: ciśnienia tętniczego krwi, saturacji, temperatury ,poziomu glukozy we krwi , oraz zebranie wywiadu od pacjenta i jego rodziny pozwala na postawienie prawidłowych diagnoz pielęgniarskich oceniających stan pacjenta. Prawidłowa ocena umożliwia pielęgniarce dobór odpowiednich procedur medycznych i pielęgnacyjnych wykonywanych u chorego.

Moja firma pielęgniarska zajmuje się profesjonalnym pobieraniem krwi oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych w domu pacjenta. Usługi pielęgniarka Lublin prowadzone są w oparciu o aktualną wiedzę medyczną z zachowaniem zasad aseptyki. Pobranie  odbywa się w sposób bezpieczny .

Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych Świdnik

Materiał do badań pobierany jest rzez pielęgniarkę od pacjenta w domu. Istnieje możliwość transportu pobranego materiału do laboratorium , oraz dostarczenie wyników do domu chorego.

Istotą procesu leczenia jest podanie leków choremu , lekarz dobiera odpowiednie medykamenty oraz formę ich aplikacji. Często optymalną formą leku jest iniekcja [ zastrzyk]. Do najczęściej stosowanych wstrzyknięć należą : zastrzyki domięśniowe Lublin, podskórne oraz dożylne. W ramach mojej praktyki pielęgniarskiej zajmuje się  profesjonalnym wykonywaniem wszystkich rodzajów iniekcji w domu pacjenta.

Zastrzyki w domu pacjenta Lublin - Zastrzyki w domu pacjenta Świdnik

Duża sprawność manualna oraz wieloletnia praktyka pielęgniarka Świdnik pozwala mi zabiegi te wykonać sprawnie minimalizując stres pacjenta.

Wlewy kroplowe tzw. Kroplówka podawana jest na zlecenie lekarza. Jej dozowanie w odpowiednim tempie i częstotliwość uzależniona jest od wskazań lekarza i potrzeb pacjenta. Kroplówka jest najskuteczniejszą metodą podaży leku, gdyż lek trafia bezpośrednio do krwioobiegu, omijając układ pokarmowy . Wykonując kroplówki pielęgniarka Lublin w warunkach domowych przestrzegam zasad aseptyki, działam sprawnie, ograniczając  do minimum ból i stres chorego.

Kroplówki Lublin - Wlewy dożylne Świdnik

Pielęgniarka Świdnik przyjeżdża do domu pacjenta na wcześniej umówioną godzinę, zabieg jest wykonywany  kompleksowo i obejmuje : założenie wenflonu, przygotowanie leku, podłączenie kroplówki, opiekę podczas zabiegu oraz odłączenie.

Zabieg lewatywy Lublin  wykonuje się w celu rozluźnienia  mas kałowych w zaparciach wynikających między innymi długotrwałym unieruchomieniem w łóżku lub oczyszczenia dolnego odcinka jelita grubego przed wykonaniem badań diagnostycznych.

Wlew doodbytniczy Lublin - Lewatywa Świdnik

Profesjonalne wykonanie zabiegu przynosi ulgę choremu. W mojej praktyce pielęgniarskiej Świdnik staram się wykonać zabieg sprawnie, minimalizując nieprzyjemne i krępujące doznania pacjenta .

Cewnikowanie pęcherza moczowego Lublin polega na wprowadzeniu specjalnego cewnika do pęcherza moczowego pacjenta. Wykonywane jest w celu odprowadzenia zalegającego moczu, pobrania jałowego materiału do badań .

Cewnikowanie pęcherza moczowego Lublin - Cewnikowanie pęcherza moczowego Świdnik

Cewnik moczowy umożliwia także podanie leku do pęcherza. Procedurę to wykonuje w warunkach jałowych, pielęgniarka Lublin dobiera odpowiedni rozmiar cewnika, edukuje pacjenta lub rodzinę w zakresie odpowiedniej pielęgnacji cewnika.

Wskazaniem do założenia sądy żołądkowej Lublin lub wykonania gastrostomii (PEG-a) są zaburzenia (dysfagia)lub brak możliwości połykania pokarmów. Właściwe użytkowanie sondy lub PEG-a daje możliwość  korzystanie z nich przez dłuższy czas oraz pozwala na dostarczenie odpowiedniej ilości pokarmu zawierającego niezbędne  ilości energii, białka i wody składników koniecznych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Karmienie przez zgłębnik Świdnik - Karmienie przez zgłębnik Lublin

Pielęgniarka Świdnik posiada doświadczenie w żywieniu pacjenta przez sondę  nosowo-żołądkowa oraz PEG-a, czynność ta wykonuje bezpiecznie dla pacjenta i sprawnie.

Stomia to chirurgicznie wytworzone połączenie pomiędzy jelitem grubym, jelitem cienkim lub moczowodem  a skórą. Pielęgnacja stomii Lublin umożliwia wydalanie moczu lub kału, gdy z różnych przyczyn jest to niemożliwe. Wielu pacjentów traktuje stomię jak wyrok, tymczasem z prawidłowo wyłonioną i pielęgnowaną stomią da się normalnie funkcjonować. We wszystkich rodzajach stomii bardzo ważne jest właściwe dopasowanie worka stomijnego, częstotliwość jego wymiany oraz właściwa pielęgnacja skóry wokół stomii.

Pielęgnacja  stomii Świdnik - pielęgniarka Świdnik

Pielęgniarka Lublin oferuje państwu fachową wymianę  worków oraz edukacje pozwalającą na samodzielną  ich wymianę w przyszłości.

Dobrze wykonany opatrunek przyspiesza gojenie rany oraz zabezpiecza przed powstaniem niebezpiecznych powikłań. Opatrunek na ranę dobiera się , biorąc przede wszystkim charakter, głębokość,  rozległość i pochodzenie rany. Opatrunek na ranę musi być także dobrany do potrzeb. Obecnie używane są zarówno opatrunki tradycyjne jak i opatrunki nowej generacji.

Zmiana opatrunku Świdnik - zmiana opatrunku w domu pacjenta

W swojej pracy wykonuje profesjonalne opatrunki Lublin z wykorzystaniem najnowszych specjalistycznych materiałów obecnie dostępnych na rynku. Pielęgniarka Świdnik służy Państwu także fachowym doradztwem w ich doborze.

Rany odleżynowe Świdnik powstają u osób długotrwale  unieruchomionych i są przyczyną  cierpień chorego. Powstają na skutek ucisku i niedokrwienia tkanek. Odpowiednia pielęgnacja odleżyn Lublin, stosowanie udogodnień może opóźnić ich powstanie. Jednak już powstałe należy odpowiednio pielęgnować,  oczyszczać oraz leczyć.

Pielęgnacja odleżyn Świdnik - pielęgniarka Świdnik

Pielęgniarka Lublin oferuje Państwu kompleksowe usługi pielęgnacji odleżyn obejmujące odpowiednie dla danego pacjenta zabiegi, dobór specjalistycznych opatrunków, edukacje rodziny lub opiekuna. Oferuje pomoc i doradztwo w doborze  optymalnych  środków pomocniczych i leczniczych.